Stanje gradilišta – 01.07.2022. SPK “Centar” i SK “Tini”

U SPK “CENTAR” planirana je izgradnja 7 stambenih objekata. U prvoj fazi izgrađena su 3 stambena objekta. Trenutno završavamo još 2 objekta – Objekat 1 i Objekat 3.

U novoprojektovanom stambenom kompleksu “TINI” sa više lamela biće izgrađena dva objekta sa po dvije lamele.

Završene su obje lamele Objekta 1 i prva lamela Objekta 2 koji su već useljeni. Trenutno završavamo Lamelu 2 Objekta 2.

Pogledajte trenutni izgled gradilišta (01.07.2022)

SPK “Centar” – stanje gradilišta

SK “Tini” – stanje gradilišta

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google