Napreduje izgradnja objekata 1 i 3 u SPK “Centar” (Foto)

U SPK “CENTAR” planirana je izgradnja 7 stambenih objekata. U prvoj fazi izgrađena su 3 stambena objekta. Trenutno gradimo još 2 objekta – Objekat 1 i Objekat 3.

Pogledajte trenutni izgled gradilišta i radove na objektima 1 i 3 (22.03.2022) 

Share on Facebook Share on Twitter Share on Google